امروز: جمعه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

Tel: 076-33342788 Fax: 076-33342798

cit9_slideshowfan1 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
jbhn_h1 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
en6e_h3 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
6pju_slideshow موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
کار در ارتفاع
gqur_h0 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
qndm_slideshowfarzandparvari موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
qj59_h2 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
qj59_h2 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
xbm4_h4 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
8ifp_slideshow2 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
hca3_h5 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
a2q6_h6 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
rary_slideshowtejarisazietahghighat موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
coyw_h8 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
f4bu_slideshowfann موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
k2g4_h9 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
Arrow
Arrow
Slider

جناب آقای دکتر هاشمی مدیر عامل سیب سرخ ساحل

 

تقویم آموزشی سه ماهه

videoconstruc2 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
همایش رایگان HSE 80
مطالب آموزشی قابل ارایه در بسته طلایی HSE با توجه به ماهیت اشتغال زایی آن، شامل محتوای کامل و کاربردی مربوط به حوزه ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست یا HSE است که از سیستم مدیریتی تا کلیه مسایل فنی و مهندسی در سلسله مراتب و ساختار سازمانی در شرکت ها و پروژه ها رو شامل می شود. همچنین مطالب و محتوای آموزشی مربوط به مهارت های شغل یابی، حفظ شغل و کارآفرینی سازمانی با رویکرد استخدام موفق و اشتغال در پایدار در حوزه HSE نیز در این بسته آموزشی بر اساس نیاز مخاطب ارایه خواهد شد.
Image is not available
Image is not available
videoconstruc2 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
دوره هشتم بسته طلایی HSE 80
مطالب آموزشی قابل ارایه در بسته طلایی HSE با توجه به ماهیت اشتغال زایی آن، شامل محتوای کامل و کاربردی مربوط به حوزه ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست یا HSE است که از سیستم مدیریتی تا کلیه مسایل فنی و مهندسی در سلسله مراتب و ساختار سازمانی در شرکت ها و پروژه ها رو شامل می شود. همچنین مطالب و محتوای آموزشی مربوط به مهارت های شغل یابی، حفظ شغل و کارآفرینی سازمانی با رویکرد استخدام موفق و اشتغال در پایدار در حوزه HSE نیز در این بسته آموزشی بر اساس نیاز مخاطب ارایه خواهد شد.
Image is not available
Image is not available
78nP موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
فن بیان و ارتباط موثر (مقدماتی)
با توجه به اینکه در جامعه امروزی، مهارت حضور موثر در اجتماع و توانایی بهره گیری از قدرت کلام و فن بیان، نقش پررنگ خود را در موفقیت افراد نشان داده است، از این رو دغدغه فن بیان کودکان ، نمود بیشتری در خانواده ها پیدا کرده است به نحوی که بسیاری از پدران و مادران، جویای آموزش ها و کلاس‌هایی در این خصوص هستند.
Image is not available
Image is not available
media4 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
فن بیان و معجزه کلام
مهارت های ارتباطی و در راس آنها سخنرانی و فن بیان یکی از ضروری ترین و کاربردی ترین توانمندی هایی است که شخص می تواند در طول زندگی خود کسب نماید. فن بیان تاثیرگذار در روابط اجتماعی روزمره معجزه نمی کند اما می تواند در حد یک معجزه تاثیرگذار باشد
Image is not available
Image is not available
videoconstruc2 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
دوره هفتم بسته طلایی HSE 80
مطالب آموزشی قابل ارایه در بسته طلایی HSE با توجه به ماهیت اشتغال زایی آن، شامل محتوای کامل و کاربردی مربوط به حوزه ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست یا HSE است که از سیستم مدیریتی تا کلیه مسایل فنی و مهندسی در سلسله مراتب و ساختار سازمانی در شرکت ها و پروژه ها رو شامل می شود. همچنین مطالب و محتوای آموزشی مربوط به مهارت های شغل یابی، حفظ شغل و کارآفرینی سازمانی با رویکرد استخدام موفق و اشتغال در پایدار در حوزه HSE نیز در این بسته آموزشی بر اساس نیاز مخاطب ارایه خواهد شد.
Image is not available
Image is not available
main-comp موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
دوره آموزشی فن بیان و ارتباط موثر (پیشرفته)
با گسترش روز افزون تکنولوژوی و بروی کارآمدن پلتفرم های مختلف نظیر تبلت ها و اسمارت فون ها، استفاده از قدرت گفتاری در میان کودکان و نوجوانان، به حد چشم گیری کاهش یافته به نحوی که پیامدهای مختلفی همچون عدم اعتماد به نفس ، ترس، کمرویی و خجالت را نیز در آینده میتوان برایشان متصور شد.
از اینرو مناسب ترین دوره برای تقویت قدرت گفتاری و فن بیان، دوران کودکی و نوجوانی محسوب میشود چرا که در این سنین، شخص بسان نهالی نو شکفته،چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ فیزیولوژی آماده ی شکل گیری صفات متعالی اخلاقی، رفتاری همچون فن بیان میباشد.
Image is not available
Image is not available
78nP موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
فن بیان و ارتباط موثر (مقدماتی)
با توجه به اینکه در جامعه امروزی، مهارت حضور موثر در اجتماع و توانایی بهره گیری از قدرت کلام و فن بیان، نقش پررنگ خود را در موفقیت افراد نشان داده است، از این رو دغدغه فن بیان کودکان ، نمود بیشتری در خانواده ها پیدا کرده است به نحوی که بسیاری از پدران و مادران، جویای آموزش ها و کلاس‌هایی در این خصوص هستند.
Image is not available
Image is not available
404-page موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
دوره آموزشی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
محتوای دوره :
- آشنایی با مفاهیم ریسک و خطرات ناشی از کار - شناخت روش هاي سیستماتیک پیشگیري از خطرات - آشنایی با روش هاي بررسی پیامد خسارات و فنون کنترل آنها - آشنایی با روش هاي تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی ریسک شامل : What if ، ٣D Melbourne ، JSA ، FMEA - آشنایی با مزایا و منافع حاصل از مدیریت ریسک
- نمایش فیلم آموزشی - کارگاه آموزشی
Image is not available
Image is not available
animated-construction-workers1 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران
شناسایی اعمال نا ایمن و شرایط نا ایمن در محیط کار
آموزش افراد در مورد استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب و استاندارد و چگونگی بکارگیري آن
آشنایی با روشهاي پیشگیري و کنترل حوادث شغلی و بیماري هاي ناشی از کار
Image is not available
Image is not available
safetynow_frame1-drib موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
دوره آموزشی ایمنی عمومی "ویژه مسئولین ایمنی"
محتواي دوره :
- آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی - شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار- آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش هاي پیشگیري و کنترل آن- تشریح وظایف مسئول ایمنی- آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق- آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش هاي کنترل آن- آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش هاي کنترل آن- اهمیت لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردي- ایمنی در عملیات ساختمانی- ایمنی کار در ارتفاع- آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق
Image is not available
ایمنی عمومی ویژه مسولین ایمنی
behance32 موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل
دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار ویژه مدیران و کارفرمایان پیمانکار
آشنایی با مقررات قانون کار در زمینه ایمنی و آیین نامه هاي عمومی حفاظت فنی و بهداشت کار_ آشنایی با حوادث و بیماریهاي ناشی از کار و کنترل آنها_ معرفی سیستمها و الگوهاي مدیریت ایمنی و بهداشت کار_آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و شناخت روشهاي سیستماتیک پیشگیري و کنترل آنها_اهمیت و لزوم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردي_ تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و بررسی مسئولیت هاي حقوقی و قانونی کارفرمایان در قبال کارگران_ آشنایی با اصول و فرایند مدیریت ریسک و آشنایی با حوادث موضوعی مرتبط با هر فعالیت
Image is not available
Image is not available
آموزش "تاب آوری" فردی و سازمانی
تاب آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان می تواند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید، شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی او ارتقا یابد. تاب آوری نوعی ویژگی است که از فردی به فردی دیگر متفاوت است ومی تواند به مرور زمان رشد کند یا کاهش یابد و براساس خود اصلاح گری فکری و عملی انسان، در روند آزمون و خطای زندگی شکل می گیرد.
Image is not available
Image is not available
پرورش ذهن خلاق و نقاد به روش P4C
معروفترین روش آموزش تفکر به کودکان با روش فلسفی ، "فلسفه برای کودکان P4C " است .این روش ابتدا در آمریکا وسپس در پنجاه کشور جهان ، به اجرا در آمد
Image is not available
فلسفه برای کودکان P4C
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

دوره های برگزار شده

0.jpg1.jpg2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg9a.jpg

محتوای علمی آموزشی

پیش ثبت نام در سایر دوره ها

ردیفنام دورهتاریخ شروعمدت زمانروزهای برگزاریجزئیات دورهرزرو / ثبت نام
* معجزه کلام و هنر بیان در حال تکمیل ظرفیت 30 ساعت ظرفیت 20 نفر ثبت نام
* ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی) در حال تکمیل ظرفیت 5 روز ظرفیت 20 نفر ثبت نام
* ایمنی و بهداشت کارگران در حال تکمیل ظرفیت 8 ساعت ظرفیت 20 نفر ثبت نام
* فن بیان پیشرفته در حال تکمیل ظرفیت N ساعت ظرفیت 15 نفر ثبت نام
* فن بیان مقدماتی در حال تکمیل ظرفیت N ساعت ظرفیت 15 نفر ثبت نام
* تاب آوری در حال تکمیل ظرفیت 4 ساعت ظرفیت 15 نفر ثبت نام
* شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در حال تکمیل ظرفیت 16 ساعت ظرفیت 15 نفر ثبت نام
* ایمنی و بهداشت کار ویژه مدیران و پیمانکاران 29 اردیبهشت 20 ساعت ظرفیت 15 نفر ثبت نام
* بسته طلایی HSE 80 اردیبهشت 80 ساعت ظرفیت 15 نفر ثبت نام
* فرزندپروری نوین 5 مهر 20 ساعت چهارشنبه ظرفیت محدود ثبت نام
* بسته طلایی HSE 4 بهمن 100 ساعت روزهای فرد ظرفیت 10 نفر ثبت نام
* فن بیان کودکان 24 دی 8 ساعت روزهای فرد ظرفیت 9 نفر ثبت نام
* HSE PLAN 27 دی 16 ساعت ظرفیت 10 نفر ثبت نام
* ایمنی مدیران 21 دی 20 ساعت ظرفیت 14 نفر ثبت نام
* ISO 9001 18 بهمن 16 ساعت ظرفیت4 نفر ثبت نام
* خلاقیت 18 بهمن 12 ساعت ظرفیت محدود ثبت نام
* رفع استرس کنکور 12 بهمن ظرفیت محدود ثبت نام

دپارتمان ها

 • دپارتمان HSE

  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی مختلف در هر سه زمینه تخصصی HSE در محل شرکت ها و کارخانجات و حین کار (on the job) برای مدیران ارشد، مدیران پروژه، سرپرستان، پیمانکاران، مهندسین مشاور، کارگران فنی و ساده و مجریان و ناظران در Read More
 • دپارتمان مدیریت

  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه مدیریت طرح ها و پروژه های توسعه ای، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت مالی، مدیریت خود اشتغالی و کارآفرینی و مدیریت سیستم های بهبود کیفیت Read More
 • دپارتمان کسب و کار

  - ارایه آموزش های کاربردی، پژوهش و مشاوره های اثربخش در زمینه ایجاد و ارتقاء مهارت های خوداشتغالی و کارآفرینی برای خانواده ها، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد بیکار فاقد و دارای مهارت بر اساس نیازسنجی و شناسایی مشکلات و مسایل به شرح موارد زیر: Read More
 • دپارتمان روانشناسی

  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف روانشناسی با گرایش های مختلف(تربیتی، بالینی و..) و از جمله روانشناسی موفقیت با رویکرد ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی در زندگی شخصی و شغلی؛ - ارایه آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه ارتقاء Read More
 • دپارتمان کودک و نوجوان

  ردیف عنوان دوره / کارگاه مدت زمان(ساعت) روز 1 نمایش خلاق 10 10 2 فن بیان و ارتباط موثر 12 8 3 استعدادیابی موسیقایی 5 5 4 بازیگری مقدماتی 22/30 15 5 بازیگری پیشرفته تئاتر 22/30 15 6 نمایش نامه نویسی 10 10 7 شناسایی استعداد Read More
 • 1

درباره ما

به وب سایت موسسه آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی سیب سرخ ساحل خوش آمدید * * * با پیشنهادات و انتقادات خود ما را یاری رسانید

موسسه سیب سرخ ساحل

موسسه آموزشی، پژوهشی، مشاوره و کارآفرینی سیب سرخ ساحل در تاریخ 1392/09/16 به ثبت رسیده و از ابتدای سال 1393، فعالیت خود را آغاز نموده است.

این موسسه با راه اندازی 5 دپارتمان تخصصی در زمینه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSEکارآفرینی، مدیریت، روانشناسی، کودک و نوجوان، به ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره در حوزه های نامبرده می پردازد

موسسه سیب سرخ ساحل خود را متعهد به ارایه آموزش های کاربردی و موثر در حوزه کار و زندگی می داند و ماموریت دارد تا مهارت های مربوط به سلامت شغلی، خوداشتغالی و کارآفرینی را در متخصصین و کارگران، جوانان و جویندگان کار، ایجاد نموده و افزایش دهد و از این طریق، نقش مهمی در ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست، توسعه فردی و اجتماعی و خوداشتغالی و کارآفرینی در استان های جنوبی کشور ایفا نماید.

لازم بذکر است این موسسه صادرکتنده گواهینامه های بین المللی QCB ایتالیا و TQCSI استرالیا نیز می باشد

 

 

header موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحلسیب سرخ نمادی است از اهداف متعالی در زندگی که جویندگان موفقیت، آرامش و کمال را به سرمنزل مقصد هدایت می نماید.
« سیب سرخ افتاده در نهر جاری هدایت گر انسان تا دستیابی به هدف غایی آرامش بخش جان و روان »

 

پل های ارتباطی

  دفترمرکزی:بندرعباس، بلوار امام خمینی، روبروي بيمارستان كودكان، ساختمان بيمه پارسيان، طبقه دوم

  0938-115-1105   0912-135-2208

  076-33342798   076-33342788

  info@Sibinst.com

  شنبه تا پنج شنبه: 08.00 - 16.00


 

ما را دنبال کنید

telegram موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل instagram موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل aparat موسسه آموزشی پژوهشی و کارآفرینی سیب سرخ ساحل


بی صبرانه منتظره ارتباط با شما هستیم

به وب سایت موسسه آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی سیب سرخ ساحل خوش آمدید * * * با پیشنهادات و انتقادات خود ما را یاری رسانید
×
خوش آمدید
جهت عضویت در موسسه و برخورداری از تخفیفات آموزشی شماره همراه و نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید